Niezobowiązująca rejestracja opiekuna

Niezobowiązująca rejestracja opiekuna


1 - Opiekunka mówi bardzo dobrze po niemiecku. Komunikacja w pełnych zdaniach jest możliwa bez ograniczeń. Bogaty zasób słów z zakresu codziennej opieki.
2 - Opiekunka ma rozszerzone słownictwo z zakresu codziennej opieki. Komunikacja w krótkich zdaniach. Rozumie pytania i potrafi na nie odpowiedzieć.
3 - Opiekunka ma mały zasób słów: komunikacja wymaga prostego języka ze słowami kluczowymi. Proste, krótkie instrukcje są zrozumiałe.
4 - Opiekunka ma ograniczone słownictwo: komunikacja czasami wymaga gestów i instrukcji niewerbalnych. Dołączone narzędzie tłumaczeniowe często będzie konieczne.

Dowiedz się więcej

Prawo jazdy *

Palacz *

Choroby przewlekłe *


Doświadczenie / rekomendacje (ostatnie 3):

Wykonywane czynności *