Opiekunka Niemcy – opis zawodu

Opiekunka Niemcy Senihelp
Opiekunka Niemcy / Opiekun Niemcy - zawód z przyszłością

Zawód społeczny i odporny na kryzys!

Opiekun lub opiekunka osób starszych w Niemczech, to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w czynnościach życia codziennego. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych. Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Do obowiązków opiekuna należy często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli), czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Może się również zdarzyć, że opiekun załatwia różne sprawy poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu). Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

Opiekun / Opiekunka Niemcy – zakres obowiązków

Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowania codziennej opieki. Podstawowymi warunkami, jakie muszą spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie, jest chęć sprawowania opieki nad drugą osobą oraz w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Niemczech – komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Najczęściej pomocy tej wymagają osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zadbanie o własną higienę, dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.

Kontakt