Barbara B., Opiekunki

Barbara B., Opiekunki

Firma Senihelp jest najlepszą z firm w których dotychczas pracowałam. Przede wszystkim w firmie Senihelp przestrzegane są warunki zawarte w umowie najważniejszym aspektem w firmie jest to, że pieniądze wypłacane są za przepracowany okres do końca miesiąca. Jeden dzień wolny w tygodniu oraz przestrzeganie godzin pracy. Pomoc koordynatora niemieckiego w różnych sytuacjach. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z firmą Senihelp.
Barbara B.