Barbara B., Opiekunka

Barbara B., Opiekunka

Firma Senihelp jest najlepszą z firm, w których dotychczas pracowałam. Przede wszystkim w firmie Senihelp przestrzegane są warunki zawarte w umowie. Najważniejszym aspektem w firmie jest to, że pieniądze wypłacane są za przepracowany okres do końca miesiąca. Ważny jest dla mnie jeden dzień wolny w tygodniu oraz przestrzeganie godzin pracy. Koordynator jest również bardzo pomocny w różnych sytuacjach. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z firmą Senihelp.
Barbara B.