Koronawirus

Ogólne infromacja o koroawirusie

Co powinno się wiedzieć!

Co to jest koronawirus 2019-nCoV?

Koronawirus 2019-nCoV, to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo.

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan (2019-CoV). Wcześniej choroba nie miała nazwy i posługiwano się określeniami typu „choroba wywołana przez koronawirus” lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa COVID-19 została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje oficjalnie. „CO” w nazwie oznacza koronę (ang. corona), „VI” – wirus (ang. virus), „D” – chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019 (Corona-Virus-Disease-2019). Różnica między koronawirusem a COVID-19 jest taka, że koronawirus to czynnik wywołujący chorobę, a COVID-19 to choroba, czyli zespół objawów spowodowanych przez ten czynnik.

Jakie są objawy COVID-19?

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV, mieli objawy zakażenia układu oddechowego, takie jak:

• gorączka,
• kaszel (raczej suchy)
• duszność.

Ponadto często występował także ból mięśni, rzadziej splątanie, ból głowy, ból gardła, produktywny (czyli „mokry”) kaszel, krwioplucie. Charakterystycznym objawem u części chorych, jest nagła utrata węchu i smaku. Biegunka występowała tylko u 2–3% chorych. Objawy zwykle pojawiały się między 2 a 14 dniem po zakażeniu.

Początkowo objawy są łagodne, ich nasilenie narasta w czasie.

Jak przenosi się koronawirus 2019-nCoV?

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu. Jednak bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, jest główną drogą przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2.

Należy pamiętać, że łatwość przenoszenia się danego wirusa z człowieka na człowieka może się różnić. Niektóre wirusy są bardzo zakaźne (np. odra), czyli przenoszą się bardzo łatwo, a inne mniej. Obecnie nie ma pewności, jak łatwo koronawirus 2019-nCoV przenosi się między ludźmi, a badania cały czas trwają. Zakłada się, że jedna chora osoba zaraża 3-4 kolejne.

Osoby zakażone, u których nie występują objawy, mogą zarażać innych. Szacuje się, że najbardziej zarażają osoby z objawami, w ciągu kilku pierwszych dni trwania objawów, ale mogą też to robić przed wystapieniem objawów.

Czy można zapobiec zachorowaniu wywołanemu koronawirusem 2019-nCoV?

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania, jest unikanie kontaktu z wirusem. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Trwają prace nad stworzeniem szczepionki przeciwko COVID-19.

Obecnie trwa pandemia COVID-19, co oznacza, że wirus jest w wielu krajach na świecie. Dlatego też zapobieganie zakażeniu, polega na przestrzeganiu zaleceń władz dotyczących podróżowania, kwarantanny, przestrzegania zasad higieny i zachowania się – m. in. utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek w określonych sytuacjach.

Co robić, jeśli podejrzewa się, że jest się chorym na COVID-19?

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19), powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub SOR!

COVID-19 w Niemczech – najnowsze wiadomości

W Niemczech zdecydowano, że bezpłatne testy na koronawirusa dla osób powracających z regionów nie zaliczanych do obszarów ryzyka, zakończą się 15 września. Według doniesień agencji DPA – Deutsche Presse-Agentur GmbH (Agencja Prasowo-Informacyjna Niemies) premier Bawarii Markus Soeder chce w dalszym ciągu utrzymać ofertę bezpłatnych testów na bawarskich lotniskach, dworcach i autostradach. Osoby powracające z obszarów ryzyka, będą mogły zakończyć domową kwarantannę najwcześniej piątego dnia po wykonaniu testu na koronawirusa. Przepisy te mają obowiązywać od 1 października 2020 r. Zasada kwarantanny nie dotyczy opiekunek przyjeżdżających do Niemiec z Polski.

W Niemczech obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Naruszenie obowiązku noszenia maseczki, ma być egzekwowane karą w wysokości co najmniej 50 euro. Natomiast Premier Bawarii, Markus Soeder zapowiedział, że w Bawarii będzie dalej obowiązywać surowa kara 250 euro.

Rząd w Berlinie i premierzy krajów związkowych zdecydowali, że wielkie imprezy, podczas których niemożliwe jest śledzenie kontaktów i przestrzeganie zasad higieny, nie będą się odbywać co najmniej do końca 2020 roku.

Federalny minister zdrowia, Jens Spahn, zapowiedział nową strategię testowania na koronawirusa i nowe zasady kwarantanny, w okresie jesiennym i zimowym. Na przykład szybkie testy mają stać się częścią tej nowej strategii, ponieważ ich jakość się polepszyła. Obecnie niemiecki system opieki zdrowotnej, nie jest przeciążony mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.

Kontakt