Rodzaje umów pracy w opiece w Niemczech

Rodzaje umów pracy w opiece w Niemczech

Niemiecka umowa o pracę

Rodzaje umów pracy w opiece w Niemczech

Rodzaje umów w Niemczech

Decydując się na podjęcie pracy za granicą, kluczowym elementem jest solidna przygotowanie. Prawo pracy, które funkcjonuje w Polsce, nie zawsze jest identyczne z tym, które obowiązuje poza jej granicami. W kontekście pracy w Niemczech, warto zaznajomić się z różnymi rodzajami umów, jakie można podpisać, porównując je do polskich odpowiedników.

Przede wszystkim, w Niemczech popularne są umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony, podobnie jak w Polsce. Jednak warto zwrócić uwagę na specyficzne warunki zatrudnienia, takie jak okres wypowiedzenia czy wymagane kwalifikacje. Również elastyczne formy zatrudnienia, takie jak umowa o pracę tymczasową, są powszechnie stosowane i mogą oferować różne korzyści.

Unbefristeter Arbeitsvertrag 

Jest to standardowa umowa o pracę na stałe. Pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony, co oznacza, że nie ma ustalonego terminu zakończenia umowy. Unbefristeter Arbeitsvertrag to odpowiednik umowy o pracę na czas nieokreślony.

Befristeter Arbeitsvertrag 

Umowa na stały czas, w której okres zatrudnienia jest wcześniej ustalony. Może być zawierana w przypadku tymczasowego zapotrzebowania na pracownika lub do wykonania 

określonego zadania. Befristeter Arbeitsvertrag jest odpowiednikiem umowy o pracę na czas określony.

Vollzeit 

To zobowiązanie się pracownika do pracy w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj 40 godzin tygodniowo. Vollzeit to nic innego, jak umowa o pracę na pełen etat.

Teilzeit

Pracownik pracuje krócej niż pełny etat, a liczba godzin pracy jest uzgadniana między pracownikiem a pracodawcą. Teilzeit oznacza po prostu “niepełnoetatowy”.

Arbeitnehmerüberlassung

Pracownik jest zatrudniony przez firmę do pracy u innego pracodawcy na określony czas.

Firmy pracujące tymczasowo są nazywane „firmami pracy tymczasowej” (Leiharbeitsfirmen). 

 

W Polsce w Kodeksie Pracy widnieje zapis o oddelegowania pracowników do pracy w innej firmie. Takie przeniesienie jest możliwe bez pisemnego potwierdzenia, jeśli oddelegowanie będzie wynosić nie więcej niż 3 miesiące. Praca u innego pracodawcy bez jego zgody, wiąże się z działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy, co jest zachowaniem niezgodnym z Kodeksem Pracy.

Geringfügige Beschäftigung / Minijob

Pracownik jest zatrudniony na niepełnym etacie, gdzie zarobki są ograniczone do 520€ miesięcznie (ok. 43 godzin miesięcznie). Dzięki określonemu pułapowi zarobków za pracę typu minijob, zarobione pieniądze nie podlegają opodatkowaniu. Jest to popularna forma zatrudnienia dla osób pracujących na niepełny etat, studentów itp.

W Polsce nie mamy odpowiednika dla tego rodzaju umowy o pracę.

Werkvertrag

Pracownik zobowiązuje się do wykonania określonego zadania lub projektu. Nie jest to umowa o pracę w tradycyjnym sensie, ale umowa na wykonanie określonej usługi.

Werkvertag pozostaje odpowiednikiem umowy o dzieło.

Ustawowe okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony opierają się na Art. 622 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) i różnią się w zależności od stażu pracy pracownika:

Staż pracy Okres wypowiedzenia
1-4 lata włącznie 1- miesięczny
5-7 lat włącznie 2 – miesięczny
8-9 lat włącznie 3 – miesięczny
10-11 lat włącznie 4 – miesięczny
12-14 lat włącznie 5 – miesięczny
15-19 lat włącznie 6 – miesięczny
powyżej 20 lat 7 – miesięczny


Wyjątkiem jest rozwiązanie w trybie nadzwyczajnym (bez wypowiedzenia), czyli wygaśnięcie stosunku pracy bez zachowania okresów wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w ten sposób jest możliwe w przypadku szczególnie poważnego uchybienia jednej ze stron umowy.

Wybór rodzaju umowy

Kiedy stoisz przed decyzją o podjęciu pracy, głęboko zastanów się, co jest dla Ciebie kluczowe. Przemyśl, czy jesteś gotowygototowy pracować na umowie niemieckiej, polskiej lub na własnej działalności. Wybierz umowę, która zagwarantuje Ci poczucie bezpieczeństwa, a także solidny fundament do budowania zaufania w relacji z pracodawcą. Twoja decyzja kształtuje nie tylko teraźniejszość, lecz także przyszłość, więc podejdź do niej z rozwagą i świadomością własnych priorytetów.

Zobacz więcej wpisów na naszym blogu

Nauka języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych

Język niemiecki - zwiedzanie i czas wolny

Język niemiecki dla opiekunek – zwiedzanie i czas wolny | Samouczek

Kontynuujemy naszą serię samouczków języka niemieckiego. Jest ona przeznaczona dla osób, które planują rozpoczęcie pracy w roli opiekuna osoby starszej w Niemczech lub już ją wykonują. Nigdy nie jest za późno na naukę języka obcego. Podstawowa znajomość niemieckiego ułatwi...

Czytaj więcej

Język niemiecki dla opiekunek – Rozmowa z podopiecznym | Samouczek

Znajomość języka niemieckiego ułatwia podjęcie pracy w roli opiekunki osoby starszej w Niemczech. Pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb swojego podopiecznego i na lepsze odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Języka niemieckiego można używać również do stymulacji pamięci seniora. Kontynuując...

Czytaj więcej
Język niemiecki opiekunki rozmowa z rodzina podopiecznego

Język niemiecki dla opiekunek – rozmowa z rodziną podopiecznego | Samouczek

Już nawet podstawowa znajomość języka niemieckiego przekłada się na poprawę komfortu pracy opiekunki osoby starszej w Niemczech. Ułatwia to komunikację zarówno z podopiecznym, jak i z jego bliskimi. Na naszej stronie internetowej cyklicznie publikujemy mini słowniki, które zawierają przydatne...

Czytaj więcej
Woops! Nothing found!
Kontakt