Język niemiecki dla opiekunek – rozmowa z rodziną podopiecznego | Samouczek

Język niemiecki dla opiekunek – rozmowa z rodziną podopiecznego | Samouczek

Język niemiecki opiekunki rozmowa z rodzina podopiecznego

Język niemiecki dla opiekunek – rozmowa z rodziną podopiecznego | Samouczek

Już nawet podstawowa znajomość języka niemieckiego przekłada się na poprawę komfortu pracy opiekunki osoby starszej w Niemczech. Ułatwia to komunikację zarówno z podopiecznym, jak i z jego bliskimi. Na naszej stronie internetowej cyklicznie publikujemy mini słowniki, które zawierają przydatne słownictwo. W tej części zapoznasz się ze zwrotami wykorzystywanymi w rozmowie z rodziną podopiecznego. Zachęcamy do nauki tych zwrotów oraz do korzystania z nich w praktyce. 

 

KLIKNIJ I POBIERZ WERSJĘ PDF DO DRUKU

 

Dlaczego to takie ważne?

 

Nie można nie docenić znajomości języka niemieckiego w pracy przy opiece nad osobami starszymi za naszą zachodnią granicą. Im więcej rozumie opiekun, tym lepiej wykonuje swoje obowiązki. Wpływa to na poprawę komunikacji i minimalizuje ryzyko występowania nieporozumień. Właśnie dlatego zachęcamy do rozpoczęcia nauki języka niemieckiego jeszcze w Polsce. Im lepiej przygotujesz się do pracy, tym łatwiej będzie Ci ją wykonywać, a świadczone usługi będą na wyższym poziomie. 

Zwroty przydatne w komunikacji z rodziną podopiecznego 

 

Jednym z elementów pracy opiekuna jest utrzymywanie kontaktu z bliskimi podopiecznego. Komunikacja pomiędzy tymi stronami może dotyczyć wielu aspektów, w tym m.in. nadzorowania przyjmowania leków, codziennych obowiązków, zakupów, spędzania czasu wolnego czy też pytań o zdrowie seniora. Poniżej przedstawiamy wybrane zwroty, których warto się nauczyć. Dla wygody opiekuna lub opiekunki podzieliliśmy je na czytelne kategorie.

 

Pytania o podopiecznego

 

Wen sollte ich im Notfall benachrichtigen? [wym. wejn solte yś ym notfal benachryśtigen] – Kogo powinnam powiadomić w nagłych przypadkach?

Wo befindet sich das nächste Krankenhaus? [wym. wo befindet zyś das nekste krankenhałs] – Gdzie znajduje się najbliższy szpital?

Hat der Pflegebedürftige Arzttermine? [wym. hat der pflegebedyrftige arcttermin] – Czy senior ma jakieś terminy lekarskie? 

Isst der Patient alles? [wym. yst der patient ales] – Czy podopieczny wszystko je?

Ist der Patient gegen irgendetwas allergisch? [wym. yst der patient gejgen irgenetfas alergisz] – Czy podopieczny jest na coś uczulony?
Isst der Patient etwas nicht? [wym. yst der parient etfas nyśt] – Czy podopieczny nie lubi czegoś jeść?

Was muss ich bei der Betreuung eines Patienten beachten? [wym. was mus yś baj der betrojung ajnes Patienten beachten?] – Na co powinnam zwrócić uwagę w opiece nad podopiecznym?

Was sollte ich über die Person wissen, die ich betreue? [wym. was solte yś yba di personen wysen, di yś bertoje]  – Co powinnam wiedzieć o podopiecznym?

Habt ihr irgendwelche Tipps? [wym. hapt ijeirgendwelśe tips?] – Czy mają Państwo jakieś wskazówki?

 

Pytania o przyjmowanie leków

 

Nimmt Herr/ Frau …  regelmäßig Medikamente?[wym. nymt Her/Frał….regelmesig medikamente?] – Czy Pan/Pani …(imię) regularnie przyjmuje leki?

Wie soll das Medikament angewendet werden? [wym. wi zol das medikament angewendet werden]- Jak należy stosować lekarstwo?

Wie ist das Medikament aufzubewahren? [wym. wi yst das medikament ałfcubewaren]- Jak przechowywać lekarstwo?

Um wie viel Uhr/Zu welchem ​​Zeitpunkt nimmt Herr/Frau …. seine Medikamente ein? -[wym. um wi fil uła/ cu welśem cajtpunkt nymt Herr/Frau…zajne medikamente] Kiedy/ O jakiej porze przyjmuje Pan/Pani leki?

Wie oft am Tag nimmt Herr/Frau …. Medikamente? [wym. wi oft am Tag nymt her/frau….medikamente] – Ile razy dziennie Pan/Pani przyjmuje leki?

einmal/zweimal/dreimal täglich [wym. ajnmal/cfajmal/drajmal teglyś] – jeden/dwa/trzy razy dziennie

vor dem/nach dem Essen [wym. for dejm/nach dejm esen] – przed/po jedzeniu

sehr genau dosieren [wym. zer genał doziren] – dawkować bardzo dokładnie

 

Pytania o dzień i czas wolny

 

Wie viel Freizeit habe ich? [wym. wi fil frajcajt habe yś?] – Ile mam czasu wolnego?

Wann ist mein freier Tag? [wym. wan yst majn fraja tak?] – Kiedy mam dzień wolny?

Wann habe ich tagsüber eine Pause? [wym. wan habe yś tagsyber ajne pałze?] – Kiedy mam przerwę (pauzę) w trakcie dnia?

Wie lange dauert eine Arbeitspause? [wym. wi lange dałert ajne arbajtspałze] – Ile trwa przerwa (pauza) w pracy?

Wo kann ich während der Pause bleiben? [wym. wo kan yś werent der pałze blajben?] – Gdzie mogę przebywać podczas przerwy  (pauzy)?

Wie sieht meine Freizeit aus? [wym. wi zit majne frajcajt ałs?] – Jak wygląda mój czas wolny? 

 

Pytania o zakupy

 

Wer macht Einkäufe? [wym. wer macht ajnkojfe?] – Kto robi zakupy?

Wo einkaufen? [wym. wo ajnkałfen?] – Gdzie robić zakupy?

Wie komme ich zum Einkaufen? [wym. wi kome yś cum ajnkałfen] – Jak dojechać na zakupy?

Wie hoch ist Ihr Einkaufsbudget? [wym. wi hoch yst ije ajnkaufbudżet ?] – Jaki jest budżet na zakupy?

Was kann ich mit diesem Geld kaufen? [wym. was kan yś myt disem Gelt kałfen?]- Co mogę kupić za te pieniądze?

Kann mir jemand bei schweren Einkäufen helfen? [wym. kan mije jemand baj szweren ajnkaufen helfen] – Czy ktoś pomoże w przypadku ciężkich zakupów?

 

Dodatkowe obowiązki 

 

Was sind meine Hausarbeiten? [wym. was zynt majne hałsarbajten]  – Jakie są moje obowiązki domowe?

Was soll ich kochen? [wym. was zol yś kochen] – Co mam gotować?

Wann sollte ich reinigen?[wym. wan solte yś rajnigen]  – Kiedy powinnam sprzątać?

 Wie oft sollte man einkaufen gehen? [wym. wi oft zolte man ajnkałfen gejen?]- Jak często chodzić na zakupy?

wöchentlich/zweimal wöchentlich /dreimal wöchentlich [wym. wyśentliś/cfajmal wyśentliś/drajmal wyśentliś – jeden/dwa/trzy razy w tygodniu

täglich [wym.teglyś] – codziennie

Wird mir jemand bei meinen täglichen Aufgaben helfen? [wym. wyrt mije jemand baj majnentegliśen ałfgaben helfen] – Czy ktoś pomoże mi w codziennych obowiązkach?

Wie mache ich das? [wym. wi mache yś das?] – Jak mam to zrobić?

 

 

KLIKNIJ I POBIERZ WERSJĘ PDF DO DRUKU

 

 

 

Przeczytaj inne artykuły na naszej stronie internetowej:

SeniHelp24 o korzyściach pracy na zleceniu podczas okresu świąt Bożego Narodzenia w Niemczech

Savoir-vivre w pracy opiekunki

14 pomysłów na ciekawe aktywności z seniorami podczas zimowych wieczorów dla opiekunki osób starszych

Jak zostać opiekunem dla osoby starszej w Niemczech?

Zagrożenia podczas pracy w Niemczech w opiece na czarno

Jak uniknąć wypalenia w pracy opiekuna osób starszych? 

Język niemiecki dla opiekunek – podstawowe zwroty i pytania po niemiecku

Język niemiecki dla opiekunek – spożywanie posiłków i gotowanie | Samouczek

Język niemiecki dla opiekunek – wokół domu | Samouczek

Propozycje potraw, jakie mogę zrobić dla podopiecznego cz.1

Język niemiecki dla opiekunek – zakupy | Samouczek

Język niemiecki dla opiekunek – rozmowa z rodziną podopiecznego | Samouczek

Dlaczego opieka nad osobami starszymi to satysfakcjonujący zawód?

Woops! Nothing found!
Kontakt