Język niemiecki dla opiekunek – zdrowie i samopoczucie podopiecznego | Samouczek

Język niemiecki dla opiekunek – zdrowie i samopoczucie podopiecznego | Samouczek

j niemiecki zdrowie i samopoczucie podopiecznego

Język niemiecki dla opiekunek – zdrowie i samopoczucie podopiecznego | Samouczek

Posiadanie przez opiekuna osoby starszej w Niemczech nawet minimum znajomość języka niemieckiego jest niezwykle przydatne w trakcie wykonywania pracy. Dotyczy to zwłaszcza słów i zwrotów bezpośrednio związanych z opieką nad seniorem oraz z jego codziennym życiem. Dzięki temu dużo łatwiej wykonywać obowiązki oraz porozumieć się z osobą starszą, która może potrzebować szybkiej pomocy. Firma SeniHelp24 dba o odpowiednie przygotowanie opiekunów, którzy wyjeżdżają do Niemiec. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie mini słowniczek języka niemieckiego, w którym znajdziesz zwroty związane ze zdrowiem i samopoczuciem podopiecznego, a także nazwy niektórych chorób i leków w języku niemieckim. Zdrowie podopiecznego/seniora po niemiecku.

 

Znajomość języka niemieckiego wiele ułatwia

 

Bez dwóch zdań w przypadku pracy w Niemczech znajomość tamtejszego języka znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w zakresie słów związanych bezpośrednio ze zdrowiem, samopoczuciem podopiecznego czy też wzywaniem pomocy. W krytycznych sytuacjach ich zrozumienie pomoże opiekunowi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osoby starszej. Właśnie dlatego warto zapoznać się z przygotowany przez nas słowniczkiem. Możesz go wydrukować i wziąć ze sobą do Niemiec. Regularna nauka języka niemieckiego pozwoli Ci na poprawę jakości świadczonej przez Ciebie pracy oraz uzyskanie jeszcze lepszych zarobków.

 

Samouczek PDF – słówka związane ze zdrowiem i samopoczuciem podopiecznego

Poniżej przedstawiamy słówka i zwroty w języku niemieckim, które związane są ze zdrowiem, samopoczuciem osoby starszej czy też ze wzywaniem pomocy. Wybraliśmy również wybrane dolegliwości i leki oraz podajemy ich nazwy w języku niemieckim. Zapoznaj się z nimi, a wpłynie to korzystnie na komfort i jakość Twojej pracy.

 

KLIKNIJ I POBIERZ WERSJĘ PDF DO DRUKU

 

 

Zdania i pytania dotyczące samopoczucia

 

Wie fühlst du dich? [wym. wi fylst du dyś?] – jak się czujesz?

Wie geht es dir? [wym. wi gejt es dije]- jak się masz?

Danke, (es geht mir) gut / prima / super! [wym. danke, (es gejt mije) gut/prima/zupa!] – dziękuję, dobrze, super

Nicht gut / schlecht! – [wym. nyśt gut/ szleśt!] niedobrze / źle

Wie fühlen Sie sich heute? [wym. wi fylen zi zyś hojte] – jak się Pan/Pani dziś czuje?

Haben Sie gut geschlafen? [wym. haben zi gut geszlafen] – czy dobrze Pan/Pani spała?

Was brauchen Sie? [wym. was brałchen zi?] – co Pan/Pani potrzebuje?

Welche Medikamente nehmen Sie ein? [wym. welśe medikamente nehmen zi ajn] – jakie leki Pan/Pani przyjmuje?

Hat der Pflegebedürftige Arzttermine? [wym. hat der pflegebedyrftige arcttermin]- czy Pan/Pani ma umówione wizyty u lekarza?

Sind Sie gegen etwas allergisch? [wym. zynt zi gejgen etfas alergisz] – czy jest Pan/Pani na coś uczulony/uczulona?

Wo finde ich Thermometer, Blutdruckmessgerät? [wym. wo finde yś termometa, blutdrukmesageret] – gdzie jest termometr, ciśnieniomierz?

Soll ich einen Arzt rufen? [wym. zol yś ajnen act rufen?] – czy mam wezwać lekarza?

 

Wzywanie pomocy

 

Könnten Sie mir helfen? [wym. kynen zi mije helfen] – czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi pomóc?

Wen sollte ich im Notfall benachrichtigen? [wym. wejn solte yś im notfal benachryśtigen]- kogo powiadomić w nagłych przypadkach?

Wo befindet sich das nächste Krankenhaus? [wym. wo befindet zyś das nekste krankenhaus] – gdzie znajduje się najbliższy szpital?

erste Hilfe [wym. erste hilfe] – pierwsza pomoc

Hilfe! [wym. hilfe!] – pomocy!

Ich hatte einen Unfall [wym. yś hate ajnen unfal]  – miałem/miałam wypadek

Sie atmet nicht [wym. zi atmet nyśt] – on/ona nie oddycha

Es ist sehr dringend! [wym. es yst zer dringend] – to jest bardzo pilne

Es ist ein Notfall [wym. es yst ajn notfal] – to jest nagły przypadek

Bitte beeilen Sie sich [wym. byte beajlen zi zyś] – proszę się pospieszyć

Ich bin verletzt [wym. yś byn ferlect] – jestem ranna

Bitte verständigen Sie den Unfalldienst [wym. byte fersztendigen zi dejn unfaldinst] – proszę zawiadomić pogotowie

Rufen Sie den Notdienst an! [wym. rufen zi dejn notdinst an] – niech Pan/Pani zadzwoni na pogotowie

Bitte rufen Sie einen Arzt [wym. byte rufen zi ajnen arct] – proszę wezwać lekarza

Gibt es hier einen Arzt? [wym. gib es hije ajnen arct?] – czy jest tu jakiś lekarz?

Ich brauche dringend einen Arzt! [wym. yś brałchen dringent ajnen arct]- potrzebuję pomocy lekarza

Holen Sie Hilfe.[wym. holen zi hilfe] – proszę sprowadzić pomoc

 

Nazwy chorób i dolegliwości

 

Fieber [wym. fiba] – gorączka

Husten [wym. husten] – kaszel

Schnupfen [wym. sznupfen] – katar

Krank [wym. krank] – chory

Wunden [wym. wunden] – rany

Schmerzen [wym. szmercen] – bóle

Gliederschmerzen [wym. glidaszmercen] – bóle kończyn

Schlafstörungen [wym. szlafsztyrungen] – problemy ze snem

Magenschmerzen [wym. magenszmercen] – bóle żołądka

Verletzung [wym. verlecunk] – skaleczenia / urazy

Zucken [wym. cuken] – drgawki

Übelkeit [wym. ybelkajt] – mdłości

Erkältung [wym. erkeltunk] – przeziębienie

Herzklopfen [wym. hercklopfen] – kołatanie serca

demenzkrank [wym. demenckrank] – demencja

der Schlaganfall [der szlakanfal] – udar

Herzinfarkt [wym. hercinfarkt] – zawał serca / wylew krwi do mózgu

herzkrank [wym. herckrank] – choroba serca

leberkrank [wym. leberkrank]- choroba wątroby

nierenkrank [wym. nirenkrank]- choroba nerek

unheilbar krank [wym. unhajlbar krank] –  nieuleczalnie chory

gelähmt [wym. gelejmt] – sparaliżowany

teilweise gelähmt [wym. tajlwajze gelejmt] – częściowo sparaliżowany

links gelähmt [wym. links gelejmt] – lewostronnie sparaliżowany

geistig behindert [wym. gajstig behindert] – niepełnosprawny umysłowo

die Zuckerkrankheit / der Diabetes [wym. di cukakrankhajt/ der djabetes] – cukrzyca

die Fallsucht [wym. di falzucht] – padaczka

der Tumor [wym. der tumor] – nowotwór

der Krebs [wym. krebs] – rak

die Multiple Sklerose, MS [wym. di multiple sklerose, MS] – stwardnienie rozsiane

die Inkontinenz [wym. di inkontinenc]- nietrzymanie moczu

die Epilepsie [wym. di epilepsi] – epilepsja

das Rheuma [wym. das rojma] – reumatyzm

das Stoma [wym. das stoma] – stomia jelitowa

 

Podstawowe nazwy leków i akcesoriów medycznych. Apteczka pierwszej pomocy

 

das Antibiotikum [wym. das antibiotikum] – antybiotyk

das Glyzerin [wym. das glicerin] – gliceryna

das Aspirin [wym. das aspirin] – aspiryna

das Schlafmittel [wym. das szlafmytel] – środek nasenny

das Insulin [wym. das insulin] – insulina

der Impfstoff [wym. der imfsztof] – szczepionka

der Sirup [wym. der siop]- syrop

der Hustensaft [wym. der hustenzaft] – syrop na kaszel

der Sirup gegen Husten [wym. der sirop gejgen husten] – syrop od kaszlu

das Vitamin [wym. das witamin] – witamina

die Pille [wym. di pile] – pigułka

die Nasentropfen [wym. di nasentrp[fen] – krople do nosa

die Schlaftablette [wym. szlaftableten] – pigułka nasenna

die Salbe [wym. zalbe] – maść

die Tablette [wym. di tableten] – tabletka

Tabletten gegen Kopfschmerzen [wym. tableten gejgen kopfszmercen] – tabletki na ból głowy

Tabletten gegen Halsschmerzen [wym. tableten gejgen halsszmercen] – tabletki na ból gardła

Mittel gegen Erkältung [wym. mitel gejgen erkeltungen] – środek na przeziębienie

die Binde [wym. di binde] – bandaż

der Verband [wym. der ferband] – opatrunek

das Pflaster [wym. das pflaster] – plaster

 

 

KLIKNIJ I POBIERZ WERSJĘ PDF DO DRUKU

 

 

 

Przeczytaj inne artykuły na naszej stronie internetowej:

SeniHelp24 o korzyściach pracy na zleceniu podczas okresu świąt Bożego Narodzenia w Niemczech

Savoir-vivre w pracy opiekunki

14 pomysłów na ciekawe aktywności z seniorami podczas zimowych wieczorów dla opiekunki osób starszych

Jak zostać opiekunem dla osoby starszej w Niemczech?

Zagrożenia podczas pracy w Niemczech w opiece na czarno

Jak uniknąć wypalenia w pracy opiekuna osób starszych? 

Język niemiecki dla opiekunek – podstawowe zwroty i pytania po niemiecku

Język niemiecki dla opiekunek – spożywanie posiłków i gotowanie | Samouczek

Język niemiecki dla opiekunek – wokół domu | Samouczek

 

Woops! Nothing found!
Kontakt